ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

2015-16

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಒಂದಾವರ್ತಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಹೆಸರು

ಜಿಲ್ಲೆ

ತಾಲ್ಲೂಕು

ಗ್ರಾಮ

ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ

1 ಕವಿ ರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಜಡ್ರಾಮಕುಂಟಿ ಬಾಗಲಕೋಟ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಡ್ರಾಮಕುಂಟಿ ಸಗರಪ್ಪ ಆಕಲವಾಡಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 6361193739
2 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಕಮತಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟ ಹುನಗುಂದ ಹುನಗುಂದ ಭೀಮಪ್ಪ ಕೆಂಗಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9972555486
3 ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಕಮತಗ ಬಾಗಲಕೋಟ ಹುನಗುಂದ ಹುನಗುಂದ ಬೀಮಸಿ ವಡ್ಡರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9741350849
4 ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಅಮೀನಗಡ ಬಾಗಲಕೋಟ ಹುನಗುಂದ ಹುನಗುಂದ ರಾಜಶೇಖರ ಜಾಲಿಹಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448908194
5 ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಕೆರೂರ ಬಾಗಲಕೋಟ ಬದಾಮಿ ಕೆರೂರ ಬಾಲಪ್ಪ ದಡ್ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9008766257
6 ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟ ಬದಾಮಿ ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9632654960
7 ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಾ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಸೋಮನಕೊಪ್ಪ ಬಾಗಲಕೋಟ ಬದಾಮಿ ಸೋಮನಕೊಪ್ಪ ಪ್ರಕಾಶ ಚೋಳನ್ನವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9902229221
8 ಲಕ್ಕವ್ವದೇವಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಹುಣಶಿಕಟ್ಟಿ ಬಾಗಲಕೋಟ ಬದಾಮಿ ಹುಣಸಿಕಟ್ಟಿ ಸೈದಪ್ಪ ಕುಂಚನೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900325230
9 ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ಬೀರದೇವ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಮುತಗಾ ಬೆಳಗಾಂ ತಾಲ್ಲೂಕು & ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮುತಗಾ ರಾಯಣ್ಣ ಮಲ್ಲವ್ವಗೋಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9164612376
10 ದಿ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ, ಶಿಂಧೋಳಿ, ಬೆಳಗಾಂ ತಾ, ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಶಿಂಧೋಳಿ ರಾಮನಿಂಗ ರಾ ಅನಗೋಳಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9342163966
11 ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ,ಕಾಕತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಕತಿ ಸಿದ್ರಾಯಿ ಕರೆಪ್ಪ ಕುರುಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9743311793
12 ಶ್ರೀ ಜಾಗೃತ ಕುರುಬರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕುರುಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9972710759
13 ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾ: ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲಗಮಪ್ಪಾ ಸೋಮನಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9686514342
14 ದಿ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಯ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಬೆಳಗಾವಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಟಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7026058713
15 ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ , ಗೊರಗುದ್ದಿ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಗೊರಗುದ್ದಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶಿವರಾಯಪ್ಪ ಸುನೋಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9845400684
16 ದಿ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ, ಮಬನೂರು ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಮಬನೂರ ಮಹಾದೇವ ಕೆ ಮಳಗಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7353883232
17 ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಅಸುಂಡಿ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಅಸುಂಡಿ ಎಸ್. ಎಲ್. ಲಂಗೋಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9686540181
18 ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರುಣಿ ಗಂಗಾದೇವಿ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಉದ್ಧೇಶಗಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ಸೊಪ್ಪಡ್ಲ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಸೊಪ್ಪಡ್ಲ ಶ್ರೀ ಬಾಲಪ್ಪಾ ಮುತ್ತೆಪ್ಪಾ ತಳವಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7899909844
19 ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕುರಿಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ರಾಮಾಪೂರ ಸೈಟ್ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ರಾಮಾಪೂರ ಸೈಟ್ ಬಸವರಾಜ ಸಿಂಗನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9980198757
20 ಶ್ರೀ ಸವದತ್ತಿ ಪ್ರೈಮರಿ ವ್ಹೂಲ್ ವೀವರ್ಸ ಕೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿ ಸವದತ್ತಿ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಸವದತ್ತಿ ಎಮ್ ವಾಯ್. ಮಲ್ಲೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9980198767
21 ದಿ ಇಂಚಲ ಮತ್ತು ಹಾರೂಗೊಪ್ಪ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ(ನಿ) ಇಂಚಲ, ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಇಂಚಲ ಶಿವಾನಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9008812512
22 ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ಬೀರದೇವ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಜತ್ರಾಟ ತಾ: ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಜತ್ರಾಟ ಸುಧಾಕರ ಸಿದ್ದು ಕಬ್ಬೂರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9945989529
23 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಗಳತಗಾ ತಾ: ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಗಳತಗಾ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  
24 ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾ: ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗಾವಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9972327142
25 ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಅಕ್ಕೋಳ ತಾ: ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಅಕ್ಕೋಳ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆ ಚಿಂಗಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448128409
26 ಶ್ರೀ ಹಾಲಸಿದ್ದನಾಥ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಖಡಕಲಾಟ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಖಡಕಲಾಟ ಮಹೇಶ ಸತ್ಯಪ್ಪಾ ಗಾವಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9972615789
27 ಶ್ರೀ ವಾಶಿಖಾನ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಖಡಕಲಾಟ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಖಡಕಲಾಟ ಸಂಜಯ ರಾಘು ಅವಡಖಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9886945946
28 ಶ್ರೀ ಬೀರದೇವ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಗಾಯಕವಾಡಿ ತಾ: ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಗಾಯಕವಾಡಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬೀರಾ ಡೋಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880473454
29 ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕರೋಶಿ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕರೊಶಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪ ಕುರುಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9845984633
30 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಕೆರೂರ ತಾ; ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕೆರೂರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೀರು ಕಾಡಾಪುರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 6362916033
31 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಜೋಡಕುರಳಿ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜೋಡಕುರಳಿ ಮಾರುತಿ ರಾಯಪ್ಪ ಹರಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8105046201
32 ಶ್ರೀ ಅರಣ್ಯಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಲಿ. ಸದಲಗಾ ,ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದಲಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಮ್ಮ ಡಂಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 934029863
33 ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಬೀರದೇವ ಆಡು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಯಮಗರ್ಣಿ ತಾ: ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಯಮಗರ್ಣಿ ಸದಾಶಿವ ಕೇರಬಾ ದಿವಟೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7892824526
34 ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಭೋಜ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಭೋಜ ರಮೇಶ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಅರಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9611976556
35 ದಿ ಕಬ್ಬೂರ ಗ್ರೂಪ್ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕಬ್ಬೂರ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಬ್ಬೂರ ನಿಲಾರಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9980062866
36 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಯ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ., ನಾಗರಮುನೋಳಿ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಾಗರಮುನೋಳಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಮರ್ಯಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9449108399
37 ಶ್ರೀ ವಾಶಿಲಿಂಗ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಕರೋಶಿ ತಾ; ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕರೋಶಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಸವರಾಜ ಬಸವಗೋಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  
38 ಶ್ರೀ ಕನಕಶ್ರೀ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಕಮತೇನಹಟ್ಟಿ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಮತೇನಟ್ಟಿ ರವಿ ದಳವಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9901552997
39 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಕರಗಾಂವ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕರಗಾಂವ ಮಹಾದೇವ ಬೀರಪ್ಪ ಪೂಜೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9663138309
40 ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಕಾರದಗಾ ತಾ; ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕಾರದಗಾ ಆದಪ್ಪ ಜವಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9036105052
41 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ರಿ) ಉಗಾರ-ಖುರ್ದ , ತಾ: ಕಾಗವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಗವಾಡ ಉಗಾಋ-ಖುರ್ದ ರಾಜು ಬೀರಪ್ಪಾ ವಾಘಮೋಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9449466275
42 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ತಾ: ಕಾಗವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಗವಾಡ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಅಜೀತ ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7760381622
43 ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಮುಕ್ಕಾಂ ಪೋಸ್ಟ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ ತಾ: ರಾಮದುರ್ಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಮದುರ್ಗ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ ರತ್ನಾ ಕರಿಯಪ್ಪ ದಡ್ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 6363006239
44 ಕಟಕೋಳ ಕಾಳಿದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾ: ರಾಮದುರ್ಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಮದುರ್ಗ ರಾಮದುರ್ಗ ಫಕೀರಗೌಡ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9535590288
45 ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿ ತಾ; ರಾಮದುರ್ಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಮದುರ್ಗ ರಾಮದುರ್ಗ ಭೀಮಶೆಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ವರಗನ್ನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9663016634
46 ಶ್ರೀ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಸಾಲಾಪೂರ ತಾ: ರಾಮದುರ್ಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಮದುರ್ಗ ಸಾಲಾಪೂರ ವಿಠಲ ನಾ ದುಂಡಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8335282202
47 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಚಿಂಚಲಿ ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಚಿಂಚಲಿ ಅಶೋಕ ಶಿವರಾಮ ಬಣಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880927668
48 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬೆಕ್ಕೇರಿ ತಾ; ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಬೆಕ್ಕೇರಿ ಲಗಮಣ್ಣಾ ರಾಮಪ್ಪಾ ಕಟ್ಟೀಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9886092302
49 ಶ್ರೀ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ) ಕುಡಚಿ ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಕುಡಚಿ ಪೀರಪ್ಪ ಅ ತೋಟಗೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9164811828
50 ದಿ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ವಿವಿಧೋದ್ಧೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ರಾಯಬಾಗ ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ ತಮ್ಮಾನಿ ಪೂಜೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9663470266
51 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಹುಬ್ಬರವಾಡಿ , ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಹುಬ್ಬರವಾಡಿ ಭಾರತಿ ಹಾಲಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448526703
52 ಶ್ರೀ ಸಾಬು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಕುಡಚಿ, ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಕುಡಚಿ ಶ್ಯಾಮ ಸಾಬು ಮನಗುತ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9611358484
53 ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ಬೀರದೇವ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಭಾವನ ಸವದತ್ತಿ ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಭಾವನ ಸೌಂದತ್ತಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕರಿಗಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9916561288
54 ಶ್ರೀ ಬೀರದೇವ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ರಾಯಬಾಗ ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ ಸುಲ್ತಾನ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಪೂಜೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9611183660
55 ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ರಾಯಬಾಗ ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9611183660
56 ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಹುನೂರ್ ಆರ್.ಸಿ. ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹುನೂರ್ ಆರ್. ಸಿ. ವಿಠಲ ದುಂಡಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8105147985
57 ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ ಕುರುಬರ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಾಗೂ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ ಶಿವಾನಂದ ಬಸವಣ್ಣಿ ನಾವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 91648468
58 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ನೇರ್ಲಿ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ನೇರ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಕರೇಪ್ಪಾ ದಡ್ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9632973408
59 ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಯ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಾಗೂ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಗೋಟೂರ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗೋಟೂರ ಮಹೇಶ ಸಿದ್ರಾಮ ಕೇರಿಮನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9591656695
60 ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ , ಸಂಕೇಶ್ವರ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸಂಕೇಶ್ವರ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಕ್ವಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448110735
61 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ(ನಿ) ಘೋಡಗೇರಿ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಘೋಡಗೇರಿ ವಿಶಾಲ ಪೂಜೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9902793310
62 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ , ಸಿಂಧೀಹಟ್ಟಿ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸಿಂಧೀಹಟ್ಟಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಪೂಜೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9916616373
63 ಶ್ರೀ ಕಾಳಿದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ತೆಳಗಿನಹಟ್ಟಿ ತಾ: ಗೋಕಾಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ ತೆಳಗಿನಹಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರೆಪ್ಪ ಕರೆಪ್ಪ ತೋಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9480189624
64 ಶ್ರೀ ಅಮೋಘಸಿದ್ದ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ (ನಿ) ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ ತಾ: ಮೂಡಲಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಡಲಗಿ ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ ಭೀಮಪ್ಪ ಸಿದ್ರಾಮ ಮೊಕಾಶಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 734912237
65 ಶ್ರೀ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಬಡಿಗವಾಡ ತಾ: ಗೋಕಾಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ ಬಡಿಗವಾಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಕನ್ನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7619671309
66 ಸರ್ವೋದಯ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ , ನಾಗನೂರ ತಾ: ಮೂಡಲಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಡಲಗಿ ನಾಗನೂರ ದುಂಡಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮನ್ಯಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9845692127
67 ಶ್ರೀ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಕಲ್ಲೋಳಿ ತಾ: ಮೂಡಲಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಡಲಗಿ ಕಲ್ಲೋಳಿ ಶಿವಪ್ಪ ಲ ಪರಸಣ್ಣವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7892690030
68 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ ತಾ: ಮೂಡಲಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಡಲಗಿ ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ ನಾರಾಯಣ ಸನದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900161192
69 ಶ್ರೀ ಬಾಳುಮಾಮಾ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ., ಹಿರೇಹಟ್ಟಿ ತಾ: ಗೋಕಾಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ ಹಿರೇಹಟ್ಟಿ ಮಾಯಪ್ಪ ನಾಗೋಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9743902242
70 ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಾಗೂ ನೇಕಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ., ನಾಗನೂರ ತಾ: ಗೋಕಾಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಡಲಗಿ ನಾಗನೂರ ಗಿರೀಶ ಹನುಮಂತ ಮುನ್ಯಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9902864958
71 ಶ್ರೀ ವರಪ್ರಸಾದ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಮುಚ್ಚಂಡಿ ತಾ: ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮುಚ್ಚಂಡಿ ಬಾಳು ಕುರುಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8951731839
72 ದಿ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಯರಗಟ್ಟಿ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಯರಗಟ್ಟಿ ಶಿವಾನಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮೀಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8073904301
73 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ (ನಿ)ಕಾತ್ರಾಳ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಕಾತ್ರಾಳ ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8722581674
74 ಗೊರವನಕೊಳ್ಳ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಗೊರವನಕೊಳ್ಳ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಗೊರವನಕೊಳ್ಳ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕುರುಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9972115252
75 ಶ್ರೀ ಭಾಗ್ಯಸಿಂಹ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮಲ್ಲೂರ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಮಲ್ಲೂರ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಟ್ಟಿಹಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9902798589
76 ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ಬೀರದೇವ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಕೊಗನೊಳ್ಳಿ ತಾ: ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕೊಗನೊಳ್ಳಿ ಬೀರು ಖಾನು ಕೋಳೇಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8904494103
77 ಶ್ರೀ ಬೀರದೇವ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬೆನ್ನಾಡಿ ತಾ: ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆನ್ನಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880057889
78 ಶ್ರೀ ಬೀರಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ನವಲಿಹಾಳ ತಾ: ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನವಲಿಹಾಳ ಬಿ. ರಮೇಶ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9741147752
79 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಆಡು ಮತ್ತು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಯಕ್ಸಂಬಾ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಯಕ್ಸಂಬಾ ಅಣ್ಣಾಸಾಬ ಜೊಲ್ಲೆ (ಶಾಸಕರು) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900559835
80 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಆಡು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಕಾಡಾಪುರ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಾಡಾಪೂರ ಬಸವರಾಜ ಸೋಲನಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  
81 ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಲಕೋಡಿ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಬೋರಗಾಂವ ತಾ; ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೋರಗಾಂವ ಮುರಾರಿ ಐದಮೊಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9916848076
82 ಶ್ರೀ ಬೀರದೇವ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಕುನ್ನೂರ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕುನ್ನೂರ ಅಜಿತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೋಳೇಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9113866606
83 ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಶಂಘ (ನಿ) ಬೆಂಗಳೂರ (ಗ್ರಾ) ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವೈ.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9342919655
84 ಶ್ರೀ ಅರ್ಕಾವತಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಬೆಂಗಳೂರ (ಗ್ರಾ) ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಎಂ.ಜಿ.ರವಿಕುಮಾರ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9632129566
85 ಪ.ಜಾ ಪ.ಪಂ ಮಹಿಳಾ ವಿವದ್ದೋಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರ ಬಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಸರಸ್ವತಿ ರೇವಣಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9242884757
86 ಬೋಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ನೇಕಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರ ಬಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಶಿವರಾಜ್ ಮಾಲೇಶಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9242884757
87 ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಮತ್ತು ಕಂಬಳಿ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕಲವಾಡಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರ ಬಾಲ್ಕಿ ಕಲವಾಡಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ನೆಲ್ಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9972685020
88 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕಂದಗೂಳ ತಾ.ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದರ ಛಿತಗುಪ್ಪ ಕಂದಗೂಳ ಸುರೇಶಕುಮಾರ ಮಚೇಂದರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9686172374
89 ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಕಬೀರಾಬಾದ ವಾಡಿ ತಾ.ಹುಮನಾಬಾದ ಬೀದರ ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ಕಬಿರಾಬಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾರುತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9886168700
90 ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಮತ್ತು ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕೋಹಿನೂರ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬೀದರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಕೊಹಿನೂರ ವಿಠಲ್ ಜಗನಾಥ್   9591211371
91 ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ನಿ, ಹಾಮುನಗರ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬೀದರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಮುನಗರ ವಿಠಲ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೂಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9845695711
92 ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ರಕ್ಷಾಳ ಬಿ ತಾ.ಔರಾದ ಬೀದರ ಔರಾದ ರಕ್ಷಾಳ (ಬಿ) ಶಾಮರಾವ್ ಶ್ರೀಪತಿಗೊಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880755136
93 ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ರಾಚಯ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9448938692
94 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೇ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗಾರ (ಗ್ರಾ) ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9008596791
95 ಹನೂರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಹನೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹನೂರ ಹನೂರ ಪ್ರಕಾಶ ಬಿ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9449329254
96 ಶ್ರೀ ಭೋಗನಂದೀಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೆ.ರಾಮಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9449266214
97 ಪ್ರಗತಿಪರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಶಿಡ್ಳಘಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಲೋಕೇಶ್‌ ಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9342449969
98 ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಗೌರಿಬಿದನೂರ ಗೌರಿಬಿದನೂರ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9741541320
99 ಶ್ರೀ ಕಾಳಿದಾಸ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಾಗೂ ನೇಕಾರರ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9972611248
100 ಶ್ರೀ ಪಾತಲಿಂಗೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಿರಿಯೂರು ತೋರೆಸಾಲ್‌ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಈರಗಿರಿಯಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9663153695
101 ಮದ್ದನಕುಂಟೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಿರಿಯೂರು ಮದ್ದನಕುಂಟೆ ಟಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880828838
102 ಬುರುಡುಕುಂಟೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಿರಿಯೂರು ಕಣಜನಹಳ್ಳಿ ಟಿ ಜನಾದ್ರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448079663
103 ಮುಂಗಸವಳ್ಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಿರಿಯೂರು ಮುಂಗಸವಳ್ಳಿ ಹೆರೀಶ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900337265
104 ಚಿತ್ರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಿರಿಯೂರು ಮ್ಯಾಕ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಬಿ ಉಮೇಶ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9019692463
105 ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನದುಗ ಕೆ ನಾಗರಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 6360302158
106 ಸೋಮಗುದ್ದು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಸೋಮಗುದ್ದು ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9740743998
107 ಶ್ರೀ ಕಾಳಿದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಗೊರ್ಲತ್ತು ಗುರುಮೂತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9844879933
108 ಗೊಲಕಟ್ಟೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಗೊಲ್ರಕಟ್ಟೆ ಪಿ ಎ ಜಗನ್ನಾಥ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 8050273210
109 ನೇರಲಗುಂಟೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ನೇರಲಗುಂಟೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9743633486
110 ರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9481673171
111 ಪಗಡಲಬಂಡೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಪಗಡಲಬಂಡೆ ಟಿ ಸಿದ್ದೇಶಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9980526727
112 ದೊಡ್ಡಉಳ್ಳಾತಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ದೊಡ್ಡ ಉಳ್ಳಾತಿ ಕೆ ಎಂ ಅಜ್ಜಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9591849610
113 ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಗಾಮಾಂತರ ಸಿ ವೈ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9449510067
114 ತಿರುಮಲ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ದ್ಯಾಮವ್ವನಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9980287314
115 ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಿ ಮಹಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448135374
116 ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಸದುರ್ಗ ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8105993779
117 ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಳಲಕೇರೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಮೂತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9611260011
118 ಶ್ರೀ ದ್ಯಾಮಲಾಂಬ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಳಲಕೇರೆ ಹಳೇಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9632826203
119 ಕನಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೊಳಕಾಲಮೂರು ಮೊಗಲಹಳ್ಳಿ ಎಂ ಜಿ ಬಸವರಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9535468541
120 ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ,ಹರಿಹರ ದಾವಣಗೆರೆ ಹರಿಹರ ಹರಿಹರ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅದ್ಯಕ್ಷರು 7022091170
121 ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ,ಅಸಗೋಡು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಗಳೂರು ಅಸಗೋಡು ಮಾರ್ತಾಂಡಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448664777
122 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಮಂಟೂರ ದಾರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಂಟೂರ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಾ ಅಮರಗೋಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7090291952
123 ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ.ನಿ ನರಗುಂದ ಗದಗ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಸವದತ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9986841226
124 ದಿ: ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ.ನಿ ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ ಗದಗ ನರಗುಂದ ಬೆನಕನಕೊಪ್ಪ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಸವದತ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900551951
125 ಶ್ರೀ ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ.ನಿ ಮುಂಡರಗಿ ಗದಗ ಮುಂಡರಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಜಿ ಎಪ್ ಗುಡಲಮನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9731697294
126 ಶ್ರೀ ನಂದಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ರೋಣ ಗದಗ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ರೋಣ ಈರಣ್ಣ ಮದ್ದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9008618284
127 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ.ನಿ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ. ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಕರಿಹೋಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8073399058
128 ಶ್ರೀ ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ.ನಿ ಶಿಗ್ಲಿ ಗದಗ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಶಿಗ್ಲಿ ವಸಂತ ಜಗ್ಗಲರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9663365213
129 ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಅರಸೀಕೆರೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ನಿಲಪ್ಪ ಗಡ್ಡೆನ್ನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9945743245
130 ಶ್ರೀ ಯೋಗನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಗಂಡಸಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಅರಸೀಕೆರೆ ಗಂಡಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8197705101
131 ಶ್ರೀ ನುಗ್ಗೇಳಮ್ಮ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ನಟರಾಜು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9945334178
132 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಹುರಳಿಕುಪ್ಪಿ ಹಾವೇರಿ ಸವಣೂರ ಹುರಳಿಕುಪ್ಪಿ ಶ್ರೀ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಎರೇಸಿಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7090487980
133 ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಹಾವೇರಿ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ ಶ್ರೀ ನೀಲಪ್ಪ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900201567
134 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಕಜ್ಜರಿ ಹಾವೇರಿ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ ಕಜ್ಜರಿ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಮೋಟೇಬೆನ್ನೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9739507172
135 ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಹಾವೇರಿ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಶ್ರೀ ಚೌಡಪ್ಪ ಉದಗಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9901116522
136 ಶ್ರೀಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಹಾವೇರಿ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ ಮೇಡ್ಲೇರಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗೊರವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 9964724807
137 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ದೇವರಗುಡ್ಡ ಹಾವೇರಿ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ ಗುಡ್ಡಗುಡ್ಡಾಪುರ ಶ್ರೀ ದುರಗಪ್ಪ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 6360780056
138 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಕಾಕೋಳ ಹಾವೇರಿ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ ಕಾಕೋಳ ಶ್ರೀ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ ಕೂರಗುಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9902940457
139 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಶಿವಪುರ ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್‌ ಶಿವಪುರ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗಾವಡೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 9483131900
140 ಶ್ರೀ ಕನಕಜ್ಯೋತಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಬುಳ್ಳಾಪುರ ಹಾವೇರಿ ರಾಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಬುಳ್ಳಾಪುರ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೆಪ್ಪ ಅಣಜೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9164170761
141 ಅತನೂರ ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀ. ಭಾಗ್ಯಾವಂತಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ) ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಪಜಲಪೂರ ದಿಕ್ಸಂಗಾ.ಬಿ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಹನಮಂತ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9743365888
142 ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ) ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಪಜಲಪೂರ ಹಾವಳಗಾ ವಿಠ್ಠಲ ಭಾಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9448650814
143 ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಖಣದಾಳ ಮಹಾದೇವ ರಾಥೋಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9916045753
144 ಅವರಾದ(ಬಿ) ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕುಮಸಿ ರವೀಚಂದ್ರ ರೇವನಪ್ಪ ಶಿಂಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8197246771
145 ಶಿವಶಂಕರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ), ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ಸೋನಾಲಿ ಆದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9980630550
146 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಊತ್ಪಾದಕರಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟ ದೋಣಿಮಡಗು ಎಂ.ಗಂಗಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 8861957919
147 ಅಮರಾವತಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಕೋಲಾರ ಬಂಗಾರಪೇಟ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಎಸ್.ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9141701314
148 ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಬೈರಕೂರು ಕೋಲಾರ ಮುಳಬಾಗಿಲ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ್‍ಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9449571352
149 ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಊತ್ಪಾದಕರಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಕಪಾಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಬಂಡಪಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ.ಬಿ.ಎನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8073968323
150 ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ,ಗಂಗಾವತಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿ ಗಂಗಾವತಿ ಮಾಳಪ್ಪ ಹೇರವಾಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8197534792
151 ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಹನುಮನಾಳ ತಾ।।ಕುಷ್ಡಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಕುಷ್ಟಗಿ ಹನುಮನಾಳ ಸುನಿತ ಕಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9611271439
152 ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ. ಮಂಡ್ಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಲೋಕೇಶ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9845764767
153 ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ. ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9844564112
154 ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರ ಅಡಗನಹಳ್ಳಿ ಸಂತೋಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8747878532
155 ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಮೂಡಲದೊಡ್ಡಿ ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ. ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರ ಮೂಡಲದೊಡ್ಡಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9008063962
156 ಜಯಪುರ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಸ್‌ ಎಮ್‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9900956277
157 ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಮೈಸೂರು ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಟೌನ್ ಮಹದೇವ ಎಸ್. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9686855628
158 ಮುಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀ ಮಲೇಮಲೆಮಹದೆಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಮೈಸೂರು ತಿರುಮಕುದಲ-ನರಸೀಪುರ ಕೊತ್ತೆಗಾಲ ರಾಜು.ಕೆ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9964600291
159 ಬನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಮೈಸೂರು ತಿರುಮಕುದಲ-ನರಸೀಪುರ ತುರುಗನೂರು ಶಿವಣ್ಣ ಬಿ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9743652576
160 ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ವಿ.ವಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, (ರಿ) ಯರಗೇರಾ ತಾ.ರಾಯಚುರು ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ಯರಗೇರಾ ಶಿವರಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8088237385
161 ಶ್ರೀ.ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ವಿ.ವಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ (ರಿ) ಕಲವಲದೋಡ್ಡಿ ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ಕಲವಲದೋಡ್ಡಿ ಆಂಜಿನೇಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 6363991379
162 ಶ್ರೀ ಕಾಳಿದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ,ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ರಾಯಚೂರು ಲಿಂಗಸಗೂರ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448860410
163 ಶ್ರೀ ಭೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ೌದ್ಯೋಗಿಕ ವಿ.ವಿ.ಸಹಕಾರ ನಿ. ಗಿಣಿವಾರ ರಾಯಚೂರು ಸಿಂಧನೂರ ಗಿಣಿವಾರ ನಾಗಭೂಷಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8618284104
164 ಶ್ರೀ.ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪಾನ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಜೌದ್ಯೋಗಿಕ ವಿವಿದ್ದೋದ್ದೆಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಸಿಂಧನೂರು ರಾಯಚೂರು ಸಿಂಧನೂರ ಸಿಂಧನೂರು ಶರಣಪ್ಪ ಬಾರ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9886345310
165 ಕನಕಪುರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಕನಕಪುರ ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ ಬೆಳಗುಳಿ ಚೂಂದ್ರೇಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9741313958
166 ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕೋಡಂಬಹಳ್ಳಿ ಸುೋಮಶಂಕರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900663200
167 ಶ್ರೀ ಮಹದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರಮೇಶ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9886754729
168 ಶ್ರೀ ತಿರುಮಲ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ನಿ ಲಕ್ಕವ್ವನಹಳ್ಲಿ ದ್ವಾರನಕುಂಟೆ ತುಮಕೂರ ಶಿರಾ ಲಕ್ಕವನಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 6362181744
169 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ನಿ ಯರಮಾರನಹಳ್ಳಿ ತುಮಕೂರ ಶಿರಾ ದೊಡ್ಡಅಗ್ರಹಾರ ಜಗದೀಶ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9880753248
170 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ನಿ ನಿಡಗಟ್ಟ ತುಮಕೂರ ಶಿರಾ ನಿಡಗಟ್ಟ ಲುಂಕಣ್ಣ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9900350826
171 ಶ್ರೀ ಕಲ್ಪತರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ನಿ ಮೆಕಾನ್‌ ಲೆನ್‌ ಮಸೀದಿ, ತಿಪಟೂರು ತುಮಕೂರ ತಿಪಟೂರು ತಿಪಟೂರು ಲಿಂಗರಾಜು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448350212
172 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ನಿ ಜೆಕೆ ಪ್ರಿಂಟರ್‌ ಎದುರು ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರ ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9620866136
173 ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ನಿ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಧುಗಿರಿ ತುಮಕೂರ ಮಧುಗಿರಿ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9449527395
174 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ನಿ ಗೂಬಲಗುಟ್ಟೆ ತುಮಕೂರ ಮಧುಗಿರಿ ಗೂಬಲಗುಟ್ಟೆ ನಾಗರಾಜ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9449279275
175 ಶ್ರೀ ಕಂಬದ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ನಿ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ಮಂಚಲದೊರೆ ತುಮಕೂರ ಗುಬ್ಬಿ ಮಂಚಲದೊರೆ      
176 ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕುರಿ ಸಕಾನಿಕೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವಿಜಯನಗರ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಉಚ್ಚಂಗಿ ದುರ್ಗ, ಆರ್‌ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9945709345
177 ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಾಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಸಿಂದಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಶಿಂದ್ಗಿ ಸಿಂದಗಿ ಮಲ್ಲೆಶಪ್ಪ ಮ ರಾಣೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9686181094
178 ಶ್ರೀ ಶಿವಸಿದ್ದ ಭೀರಲಿಂಗೆಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮಾತತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ವಿಜಯಪುರ ಶಿಂದ್ಗಿ ಗುಬ್ಬೇವಾಡ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ ಬಿರದಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9945514213
179 ಯರಗಲ್‌ ಶೀಪ್‌ ಬ್ರೀಡರ್‌ ಅಂಡ್‌ ವುಲ್‌ ವಿವರ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿ ಯರಗಲ್‌ (ಬಿ.ಕೆ) ವಿಜಯಪುರ ಶಿಂದ್ಗಿ ಯರಗಲ್ ಬಿಕೆ ಮಲಕಪ್ಪ ಪಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880783347
180 ಶ್ರೀ ಕೇದಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ, ಬಳಗಾನೂರ,ತಾ: ಸಿಂದಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಶಿಂದ್ಗಿ ಬಳಗಾನೂರ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಯ ಕತ್ನಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880727934
181 ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪದಕರ ಸಂಘ ನಿ, ಗೋರನಾಳ ತಾ:ಇಂಡಿ ವಿಜಯಪುರ ಇಂಡಿ ಗೋರನಾಳ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಜ ಹಿರಿಕುರಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7975767481
182 ದಿ ಕನಕ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಇಂಡಿ ವಿಜಯಪುರ ಇಂಡಿ ಇಂಡಿ ಸಿದ್ರಾಮ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9901821118
183 ಶ್ರೀ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಊಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ತಾ:ಇಂಡಿ ವಿಜಯಪುರ ಇಂಡಿ ಬಳ್ಳೋಳ್ಳಿ ಅಮಸಿದ್ದ ಸಗಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9964401329
184 ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾವರಸಿದ್ದ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಬಸನಾಳ ತಾ:ಇಂಡಿ ವಿಜಯಪುರ ಇಂಡಿ ಬಸನಾಳ ಬಿಮಶಂಕರ ಸಾಹುಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7090315555
185 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷೀದೇವಿ ಕುರಿ ಸಗೋಪಾನಾ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ನಾದ ಬಿ ಕೆ ವಿಜಯಪುರ ಇಂಡಿ ನಾದ ಬಿ ಕೆ ಯಶವಂತ ಬಿ ಕೋಳುರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9741692075
186 ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ ಅಲಕುಂಟೆ ನಗರ ರಮೇಶ ಮ್ಯಲಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8867747226
187 ಮೇಲಗಿರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಕಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಊಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಐನಾಪೂರ ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ ಐನಾಪುರ ಕಾಂತು ಇಂಚಗೆರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9886094149
188 ಶ್ರೀ ಗುರುದುಸಂಗರಾಯ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಅಂಕಲಗಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ ಅಂಕಲಗಿ ನೀಲಮ್ಮ ಚನ್ನಪ್ಪ ದಿಂಡವಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7483640494
189 ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ತೊರವಿ ವಿಜಯಪುರ ತಿಕೋಟಾ ತೊರವಿ ಬೀರಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಜುಮನಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9901972415
190 ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಹಡಗಲಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ ಹಡಲಗಿ ಬಸವರಾಜ ವಠಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8861871289
191 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮಣ್ಣೂರ ವಿಜಯಪುರ ಬಸವಣ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಮಣ್ಣೂರ ಈರಣ್ಣ ಕಲಬುಗಿ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 789853605
192 ಕುರಿ ಸಂಗೊಪಾನಾ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ,ಯರಝರಿ ವಿಜಯಪುರ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಯರಝರಿ ಸೋಮಪ್ಪ ಕನ್ನೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9535859666
193 ಕುರಿ ಸಂಗೊಪಾನಾ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ,ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ ವಿಜಯಪುರ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಜಮ್ಮಲದಿನ್ನಿ ಪ್ರುಭು ಮಾಂಗ್ಯಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9008192704
194 ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಳ ವಿಜಯಪುರ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಹುಡೇದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9880781747
195 ಶ್ರೀ ಭೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕುವವರ ಹಾಗೂ ಸಾಕಾಣೀಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಅಲ್ಲಿಪೂರ ಯಾದಗಿರ ಯಾದಗಿರ ಅಲ್ಲಿಪೂರ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 8861875809

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-01-2022 12:26 AM ಅನುಮೋದಕರು: Managing Director


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080