ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

2018-19

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಒಂದಾವರ್ತಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಹೆಸರು

ಜಿಲ್ಲೆ

ತಾಲ್ಲೂಕು

ಗ್ರಾಮ

ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ

1 ಬನಶಂಕರಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಚೋಳಚಗುಡ್ಡ ಬಾಗಲಕೋಟ ಬದಾಮಿ ಚೋಳಚಗುಡ್ಡ ಎ ಎಮ್ ಕೊತವಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8496088178
2 ಶ್ರೀ ಕನಕ ಶ್ರೀ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಗುಳೆದಗುಡ್ಡ ಬಾಗಲಕೋಟ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಎ ಎ ಬಂಗಾರ ಶೇಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 8497808630
3 ಬಾಳುಮಾಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹಾಗೂ ಅಲೆಮಾರಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ.ರಾರಾವಿ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಿರಗುಪ್ಪ ರಾರವಿ ಬಸವರಾಜ ಸಾವಿಪಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9986739121
4 ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಕೇಸರಕೊಪ್ಪ ತಾ: ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕೇಸರಕೊಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವೀರಪ್ಪ ಕಾರಿಮನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9620249744
5 ಶ್ರೀ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಮಬನೂರ ತಾ; ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಮಬನೂರ ಪಡೆಪ್ಪ ನರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900945834
6 ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಮುನವಳ್ಳಿ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಮುನವಳ್ಳಿ ನಾಗಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9741348034
7 ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ಬೀರದೇವ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ , ಗಳತಗಾ ತಾ: ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಗಳತಗಾ ಸುರೇಶ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೋಟೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9741442647
8 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಮುಗಳಖೋಡ ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಮುಗಳಖೋಡ ಸಿದ್ರಾಯಿ ಯಮುನಪ್ಪ ತುಗದೇಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9901475823
9 ಶ್ರೀ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ಚಿಂಚಲಿ ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಚಿಂಚಲಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ವಂಟಮೂರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9611858814
10 ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಹಣಬರಟ್ಟಿ ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಹಣಬರಟ್ಟಿ ಪ್ರಮೀಣ ಭೀಮಾ ಗಡ್ಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9483106587
11 ಪಂಚಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ವಡೇರಹಟ್ಟಿ ತಾ: ಮೂಡಲಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಡಲಗಿ ವಡೇರಹಟ್ಟಿ ಮಾರುತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮದ್ರಾಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9538524949
12 ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಹಾಲಹಿಪರ್ಗಾ ಬೀದರ ಬಾಲ್ಕಿ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಸಂತೋಷ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8123306582
13 ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬಸ್ತಪುರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಶಿವರಾಜು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 6363980817
14 ಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಪಾಳ್ಯ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9141347767
15 ಕನಕಶ್ರೀ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಿರಿಯೂರು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಎಂ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8495924299
16 ಯಲ್ಲದಕೆರೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಿರಿಯೂರು ಯಲ್ಲದಕೆರೆ ವೈ ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8183077666
17 ಕ್ಯಾತಗೊಂನಹಳ್ಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಯಾತಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಜೆ ರಾಧಕೃಷ್ಣ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9972426794
18 ಕನಕಶ್ರೀ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕುಂಚಿಗನಾಳ್‌ ಕೆ ಬಿ ರಾಮಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7760292119
19 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಸದುರ್ಗ ಕಬ್ಬಳ ಮಹಂತೇಶ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8891968273
20 ಶ್ರೀ ಗುರುರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹೊಸದುರ್ಗ ಎಂ.ಜಿ.ದಿಬ್ಬ ನಾಗರಾಜ್‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 7676898446
21 ಕುರಿ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ಶಾಂತಗಿರಿ ತಾ:ರೋಣ ಜಿ:ಗದಗ ಗದಗ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಶಾಂತಗಿರಿ ಪಡಿಯಪ್ಪ ಇಟಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8971495830
22 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಬುಡಪನಹಳ್ಳಿ ಹಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಬುಡಪನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಬೀರಪ್ಪ ಕುರಿಯವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 9880998450
23 ನರೋಣಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ) ಕಲಬುರ್ಗಿ ಆಳಂದ ಭೋದನ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880800556
24 ಮಾತಾ ಅಹಲ್ಯಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಹಿಳಾ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ), ಕಲಬುರ್ಗಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಮುಗುಳನಾಗಾಂವ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9980680965
25 ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕಿನ್ನಾಳ ತಾ.ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ಕಿನ್ನಾಳ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಡಂಬಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880571457
26 ಚುಂಚನಕಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀ ಸಂಗೋಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಮೈಸೂರು ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಕೆಸ್ತೂರುಕೊಪ್ಪಲು ಕೆ.ಎಸ್.ಲೋಕೇಶ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9902038931
27 ಮಸ್ಕಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ರಾಯಚೂರು ಮಸ್ಕಿ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಆದಪ್ಪಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9480952497
28 ಶ್ರೀ ಅಮೋಘಸಿದ್ದೆಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ.ಮಲ್ದಗುಡ್ಡ ರಾಯಚೂರು ಮಾನ್ವಿ ಮಲ್ದಗುಡ್ಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಗೋರ್ಕಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9663799814

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-01-2022 12:38 AM ಅನುಮೋದಕರು: Managing Director


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080