ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

2019-20

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಒಂದಾವರ್ತಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಹೆಸರು

ಜಿಲ್ಲೆ

ತಾಲ್ಲೂಕು

ಗ್ರಾಮ

ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ

1 ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಮಿರ್ಜಿ ಬಾಗಲಕೋಟ ಮುಧೋಳ ಮಿರ್ಜಿ ಮದನ ಮಸಗುಪ್ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900879830
2 ಶ್ರೀ ಕ್ರಾಂತಿ ವೀರ ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ತೇರದಾಳ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಮಖಂಡಿ ತೇರದಾಳ ಸಂಜು ಹಾಡಕಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9611126814
3 ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಮಖಂಡಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ಕರೆಪ್ಪ ಬುಜಂಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9901616966
4 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ.ಕೊಂಚಿಗೇರಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಿರಗುಪ್ಪ ಕೊಂಚಿಗೆರಿ ಲೋಕನಾಥ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9243253551
5 ದಿ ಸಮರಸಿಂಹ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಯ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಮುರಗೋಡ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಮುರಗೋಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾಯಪ್ಪ ಮುರಗೋಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9980897501
6 ಶ್ರೀ ಮಾಲತೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ನಿ., ಕರೀಕಟ್ಟಿ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಕರೀಕಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪುಂಡಲೀಕಪ್ಪ ಕಟಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8970905242
7 ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಕೆ. ಚಂದರಗಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾ: ರಾಮದುರ್ಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಮದುರ್ಗ ಹೊಸಕೋಟಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸನದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9740870781
8 ಶ್ರೀ ಕಾವೇರಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಕುಡಚಿ ತಾ; ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಕುಡಚಿ ಅಸ್ಬಾಕ್ ಅಹಮದ್ ಅಮ್ಜದ್ಅಲಿ ತಾಂಬೋಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9945869414
9 ಕೌಜಲಗಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ., ಕೌಜಲಗಿ ತಾ: ಗೋಕಾಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ ಕೌಜಲಗಿ ವಾಯ್. ಬಿ. ಕಳ್ಳೀಮನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8217248514
10 ಪ.ಜಾ ಪ.ಪಂ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಭಾಗ್ಯನಗರ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರ ಬಾಲ್ಕಿ ಭಾಗ್ಯನಗರ ಲೋಕೇಶ್ ರಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900125931
11 ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಬೀದರ ಬಾಲ್ಕಿ ಭಾತಂಬ್ರ ಬಾಲಾಜಿ ಜಬಾಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 99008107734
12 ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ನಿ, ವಿಳಾಸಪುರ ತಾ.ಬೀದರ ಬೀದರ ಬೀದರ ವಿಳಾಸಪುರ ಸತೀಶ ಹುಲೆಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 8861624287
13 ಮಹಾತ್ಮ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಚಿಮಕೋಡ ತಾ.ಬೀದರ ಬೀದರ ಬೀದರ ಚಿನಕೊಡ ಈಶ್ವರ್ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9143502833
14 ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ನಿ, ಸಾತೋಳಿ ತಾ,ಬೀದರ ಬೀದರ ಬೀದರ ಸಾತೊಳಿ ಧನರಾಜ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9886877487
15 ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ಕರಂಜಿ ಬಿ ತಾ.ಔರಾದ ಬೀದರ ಔರಾದ ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಲ್ಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 8096812210
16 ಮಹಾತ್ಮ ಬೊಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವ ತಾ.ಔರಾದ ಬೀದರ ಔರಾದ ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವ ಅಮೃತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9902073994
17 ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ಹೊಕ್ರಾಣಾ (ಕೆ) ತಾ.ಔರಾದ ಬೀದರ ಔರಾದ ಹೊಕ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಬಾ ಧನಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 8197420874
18 ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಜಂಬಗಿ ತಾ.ಔರಾದ ಬೀದರ ಔರಾದ ಜಂಬಗಿ ಶರಣಪ್ಪ ನರಸಗೊಂಡ   9611715757
19 ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಶ್ವತ್ಥರೆಡ್ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9535289359
20 ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9538659127
21 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ತಾ:ಜಿ:ಗದಗ ಗದಗ ಗದಗ ಅಡವಿಸೋಮಾಪೂರ ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್‌ ಜಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8497806090
22 ಶ್ರೀಕುರುಬಗೊಲ್ಲಾಳೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರು ಹಾವೇರಿ ಸವಣೂರ ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗದಿಗೆಣ್ಣನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900909351
23 ಶ್ರೀ ಕರಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಖುರ್ಸಾಪುರ ಹಾವೇರಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಖುರ್ಸಾಪುರ ಶ್ರೀ ಲಗಮಣ್ಣ ನಡಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9449762287
24 ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ನೆಗಳೂರು ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ನೆಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೊಪ್ಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9481231089
25 ಅಫಜಲಪೂರ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಪಜಲಪೂರ ಗೌರ.ಬಿ ಭೀಮರಾಯ ಲಾಲಪ್ಪ ಗೌರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9972906940
26 ಕರಜಗಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಪಜಲಪೂರ ಜೇವರ್ಗಿ(ಬಿ) ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಸಂಗಣ್ಣ ಬಿರಾದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9844467213
27 ಶ್ರೀ. ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ), ಕಲಬುರ್ಗಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಚಿಂಚೋಳಿ.ಎಚ್ ಅಶೋಕ ಸಾಬನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9945847939
28 ಫರತಾಬಾದ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ) ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಬಸವಪಟ್ಟಣ ಶಾರಾದಾಬಾಯಿ ಸೋಮಸೆನ್‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9591525587
29 ಕೋಡ್ಲಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ) ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸೇಡಮ ಅಳ್ಳೋಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ನಾಗಾಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9845953537
30 ಶ್ರೀ ಮುದುಕೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ತಾ.ಯಲಬುಗಾರ್ಗ ಕೊಪ್ಪಳ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಮಂಗಳೂರು ಹನುಮಪ್ಪ ಸಿಡ್ನಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9964935142
31 ಶ್ರೀ ಮಾಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಚಿಕ್ಕಬಗನಾಳ ತಾ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ಚಿಕ್ಕಬಗನಾಳ ಮಾರುತಿ ಡಿ ಪೂಜಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 998088748
32 ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಚಾಪುರದೊಡ್ಡಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ. ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರ ಚಾಪುರದೊಡ್ಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9380135065
33 ಚಿಕ್ಕರಸಿನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ),ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರ ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9380135065
34 ರಾಯಚೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ಉತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ಏಗನೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9449616655
35 ದೇವಸೂಗುರು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ,ಕಾಡ್ಲೂರು ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ಕಾಡ್ಲೂರು ನಿಂಗಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9972062885
36 ಕಲ್ಮಲಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮರ್ಚಟಹಾಳ ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ಮರ್ಚಟಹಾಳ ಗುಳ್ಳಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9972612100
37 ಮಾನವಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಮಾನವಿ ರಾಯಚೂರು ಮಾನ್ವಿ ಮಾನವಿ ಬಸವರಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8867116690
38 ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೆಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಕೆಂಭಾವಿ ಯಾದಗಿರ ಶೋರಾಪುರ ಕೆಂಭಾವಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ / ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9902562687
39 ಶ್ರೀ ಕರೆಗಾರ ನಿಂಗಯ್ಯಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಐಕೂರು ಯಾದಗಿರ ಶಹಪುರ ಐಕೂರು ಬಸವರಾಜ ಕರೆಗಾರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9060737896

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-01-2022 12:42 AM ಅನುಮೋದಕರು: Managing Director


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080