ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬೆಳಗಾವಿ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಘದ ಹೆಸರು   ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ಬೀರದೇವ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಮುತಗಾ ಬೆಳಗಾಂ ತಾಲ್ಲೂಕು & ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮುತಗಾ ರಾಯಣ್ಣ ಮಲ್ಲವ್ವಗೋಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9164612376
2 ದಿ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ, ಶಿಂಧೋಳಿ, ಬೆಳಗಾಂ ತಾ, ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಶಿಂಧೋಳಿ ರಾಮನಿಂಗ ರಾ ಅನಗೋಳಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9342163966
3 ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ,ಕಾಕತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಕತಿ ಸಿದ್ರಾಯಿ ಕರೆಪ್ಪ ಕುರುಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9743311793
4 ಶ್ರೀ ಜಾಗೃತ ಕುರುಬರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕುರುಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9972710759
5 ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ಬೀರದೇವ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಅನಗೋಳ ಬೆಳಗಾಂ ತಾಲ್ಲೂಕು & ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಅನಗೋಳ ಬಾಗಣ್ಣ ನರಸು ಮಲತವಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9945424190
6 ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾ: ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲಗಮಪ್ಪಾ ಸೋಮನಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9686514342
7 ಶ್ರೀ ಬೀರದೇವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾ: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮುತ್ತೆಪ್ಪ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕುರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9964658838
8 ದಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಯ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಶ್ರೀ ಕಮಲಪ್ಪ ನೀಲಪ್ಪ ಬಂಡಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9620690024
9 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬಸಪ್ಪಾ ಯ ಹಳವೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8277578809
10 ದಿ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಯ ಉತ್ಪಾದಕರ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಬೆಳಗಾವಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಟಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7026058713
11 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ನೇಗಿನಹಾಳ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಬೆಳಗಾವಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನೇಗಿನಹಾಳ ಗದಿಗೆಪ್ಪಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 997261540
12 ದಿ ಕಿತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಬೆಳಗಾವಿ ಕಿತ್ತೂರ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ಮಹಾದೇವ ಮುರಗೋಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8105560547
13 ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಕೇಸರಕೊಪ್ಪ ತಾ: ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕೇಸರಕೊಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವೀರಪ್ಪ ಕಾರಿಮನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9620249744
14 ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ , ಗೊರಗುದ್ದಿ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಗೊರಗುದ್ದಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶಿವರಾಯಪ್ಪ ಸುನೋಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9845400684
15 ವೀರಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಗುರ್ಲಹೊಸೂರ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಗುರ್ಲಹೊಸೂರ ಮುದುಕಪ್ಪ ಕಾತ್ರಾಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9481045522
16 ದಿ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ, ಮಬನೂರು ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಮಬನೂರ ಮಹಾದೇವ ಕೆ ಮಳಗಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7353883232
17 ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಅಸುಂಡಿ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಅಸುಂಡಿ ಎಸ್. ಎಲ್. ಲಂಗೋಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9686540181
18 ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರುಣಿ ಗಂಗಾದೇವಿ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಉದ್ಧೇಶಗಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ಸೊಪ್ಪಡ್ಲ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಸೊಪ್ಪಡ್ಲ ಶ್ರೀ ಬಾಲಪ್ಪಾ ಮುತ್ತೆಪ್ಪಾ ತಳವಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7899909844
19 ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕುರಿಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ರಾಮಾಪೂರ ಸೈಟ್ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ರಾಮಾಪೂರ ಸೈಟ್ ಬಸವರಾಜ ಸಿಂಗನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9980198757
20 ಶ್ರೀ ಸವದತ್ತಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಊಲ್ ವೀವರ್ಸ ಕೋ ಆಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿ ಸವದತ್ತಿ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಸವದತ್ತಿ ಎಮ್ ವಾಯ್. ಮಲ್ಲೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9980198767
21 ದಿ ಇಂಚಲ ಮತ್ತು ಹಾರೂಗೊಪ್ಪ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ(ನಿ) ಇಂಚಲ, ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಇಂಚಲ ಶಿವಾನಂದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗೋವನಕೊಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9008812512
22 ಶ್ರೀ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಮಬನೂರ ತಾ; ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಮಬನೂರ ಪಡೆಪ್ಪ ನರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900945834
23 ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಮುನವಳ್ಳಿ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಮುನವಳ್ಳಿ ನಾಗಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9741348034
24 ದಿ ಸಮರಸಿಂಹ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಯ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಮುರಗೋಡ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಮುರಗೋಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾಯಪ್ಪ ಮುರಗೋಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9980897501
25 ಶ್ರೀ ಮಾಲತೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ನಿ., ಕರೀಕಟ್ಟಿ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಕರೀಕಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪುಂಡಲೀಕಪ್ಪ ಕಟಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8970905242
26 ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ಬೀರದೇವ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಜತ್ರಾಟ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಜತ್ರಾಟ ಸುಧಾಕರ ಸಿದ್ದು ಕಬ್ಬೂರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9945989529
27 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಗಳತಗಾ ತಾ: ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಗಳತಗಾ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  
28 ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾ: ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗಾವಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9972327142
29 ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಅಕ್ಕೋಳ ತಾ: ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಅಕ್ಕೋಳ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆ ಚಿಂಗಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448128409
30 ಶ್ರೀ ಹಾಲಸಿದ್ದನಾಥ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಖಡಕಲಾಟ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಖಡಕಲಾಟ ಮಹೇಶ ಸತ್ಯಪ್ಪಾ ಗಾವಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9972615789
31 ಶ್ರೀ ವಾಶಿಖಾನ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಖಡಕಲಾಟ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಖಡಕಲಾಟ ಸಂಜಯ ರಾಘು ಅವಡಖಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9886945946
32 ಶ್ರೀ ಬೀರದೇವ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಗಾಯಕವಾಡಿ ತಾ: ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಗಾಯಕವಾಡಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಬೀರಾ ಡೋಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880473454
33 ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಕರೋಶಿ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕರೊಶಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪ ಕುರುಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9845984633
34 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಕೆರೂರ ತಾ; ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕೆರೂರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೀರು ಕಾಡಾಪುರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 6362916033
35 ಶ್ರೀಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಜೋಡಕುರಳಿ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜೋಡಕುರಳಿ ಮಾರುತಿ ರಾಯಪ್ಪ ಹರಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8105046201
36 ಶ್ರೀ ಅರಣ್ಯಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಲಿ. ಸದಲಗಾ ,ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದಲಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಮ್ಮ ಡಂಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 934029863
37 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮತ, ಹಿರೇಕೊಡಿ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹಿರೇಕುಡಿ ಸುನೀಲ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕರಗಾಂವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9910628088
38 ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಬೀರದೇವ ಆಡು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಯಮಗರ್ಣಿ ತಾ: ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಯಮಗರ್ಣಿ ಸದಾಶಿವ ಕೇರಬಾ ದಿವಟೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7892824526
39 ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಭೋಜ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಭೋಜ ರಮೇಶ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ ಅರಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9611976556
40 ದಿ ಕಬ್ಬೂರ ಗ್ರೂಪ್ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕಬ್ಬೂರ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಬ್ಬೂರ ನಿಲಾರಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9980062866
41 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಯ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ., ನಾಗರಮುನೋಳಿ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಾಗರಮುನೋಳಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಮರ್ಯಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9449108399
42 ಶ್ರೀ ವಾಶಿಲಿಂಗ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಕರೋಶಿ ತಾ; ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕರೋಶಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಸವರಾಜ ಬಸವಗೋಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  
43 ಶ್ರೀ ಕನಕಶ್ರೀ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಕಮತೇನಹಟ್ಟಿ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಮತೇನಟ್ಟಿ ರವಿ ದಳವಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9901552997
44 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಕರಗಾಂವ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕರಗಾಂವ ಮಹಾದೇವ ಬೀರಪ್ಪ ಪೂಜೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9663138309
45 ಕರಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಅಕ್ಕೋಳ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅಕ್ಕೋಳ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಖಿಲಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448823228
46 ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಕರಗಾಂವ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕರಗಾಂವ ಬೀರಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾಳಿಂಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9164941350
47 ಶ್ರೀ ಮುರಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಆಡು ಮತ್ತು ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಚಿ್ಕೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮುರಾರಿ ಡಂಗೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9916210357
48 ಶ್ರೀ ವಾಶೀಖಾನ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಬಂಬಲವಾಡ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬಂಬಲವಾಡ ವಾಶಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚೆಳ್ಳಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9945414489
49 ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಕಾರದಗಾ ತಾ; ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕಾರದಗಾ ಆದಪ್ಪ ಜವಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9036105052
50 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಚಿಕ್ಕಲವಾಳ ತಾ:ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಲವಾಳ ಮಾಳಪ್ಪ ವಿಠ್ಠಪ್ಪ ಬನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9916210357
51 ಶ್ರೀ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಆಡು ಮತ್ತು ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಉಮರಾಣಿ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಉಮರಾಣಿ ನಾಗಪ್ಪಾ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9480236388
52 ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ಬೀರದೇವ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ , ಗಳತಗಾ ತಾ: ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಗಳತಗಾ ಸುರೇಶ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೋಟೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9741442647
53 ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಬಂಬಲವಾಡ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬಂಬಲವಾಡ ವಸಂತರಾವ ಭೀಮಪ್ಪಾ ಹಾಲಿಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9731979263
54 ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಕುರಿ ಸಾಕಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕಿರಣಗಿ ಅಥಣಿ ತಾ: ಅಥಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಥಣಿ ಕಿರಣಗಿ ಕಛೇರಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  
55 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ರಿ) ಉಗಾರ-ಖುರ್ದ , ತಾ: ಕಾಗವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಗವಾಡ ಉಗಾಋ-ಖುರ್ದ ರಾಜು ಬೀರಪ್ಪಾ ವಾಘಮೋಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9449466275
56 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ತಾ: ಕಾಗವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಗವಾಡ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಅಜೀತ ವಿಠಲ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7760381622
57 ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಮುರಗುಂಡಿ ತಾ: ಅಥಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಥಣಿ ಮುರಗುಂಡಿ ಮುರಾರಿ ಭರಮಾ ಪಾವಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7353970022
58 ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಮುಕ್ಕಾಂ ಪೋಸ್ಟ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ ತಾ: ರಾಮದುರ್ಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಮದುರ್ಗ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ ರತ್ನಾ ಕರಿಯಪ್ಪ ದಡ್ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 6363006239
59 ಕಟಕೋಳ ಕಾಳಿದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾ: ರಾಮದುರ್ಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಮದುರ್ಗ ರಾಮದುರ್ಗ ಫಕೀರಗೌಡ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9535590288
60 ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿ ತಾ; ರಾಮದುರ್ಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಮದುರ್ಗ ರಾಮದುರ್ಗ ಭೀಮಶೆಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ವರಗನ್ನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9663016634
61 ಶ್ರೀ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಸಾಲಾಪೂರ ತಾ: ರಾಮದುರ್ಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಮದುರ್ಗ ಸಾಲಾಪೂರ ವಿಠಲ ನಾ ದುಂಡಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8335282202
62 ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಕೆ. ಚಂದರಗಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾ: ರಾಮದುರ್ಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಮದುರ್ಗ ಹೊಸಕೋಟಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸನದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9740870781
63 ಶ್ರೀ ಮುರಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ , ನಾಗರಾಳ ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ನಾಗರಾಳ ಕಛೇರಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  
64 ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ , ಅಳಗವಾಡಿ, ತಾ; ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಅಳಗವಾಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ಮಹಾದೇವ ಶಿರಗೂರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448579678
65 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಚಿಂಚಲಿ ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಚಿಂಚಲಿ ಅಶೋಕ ಶಿವರಾಮ ಬಣಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880927668
66 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಮುಗಳಖೋಡ ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಮುಗಳಖೋಡ ಸಿದ್ರಾಯಿ ಯಮುನಪ್ಪ ತುಗದೇಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9901475823
67 ಶ್ರೀ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ಚಿಂಚಲಿ ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಚಿಂಚಲಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ವಂಟಮೂರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9611858814
68 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬೆಕ್ಕೇರಿ ತಾ; ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಬೆಕ್ಕೇರಿ ಲಗಮಣ್ಣಾ ರಾಮಪ್ಪಾ ಕಟ್ಟೀಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9886092302
69 ಶ್ರೀ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ) ಕುಡಚಿ ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಕುಡಚಿ ಪೀರಪ್ಪ ಅ ತೋಟಗೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9164811828
70 ದಿ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ವಿವಿಧೋದ್ಧೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ರಾಯಬಾಗ ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ ತಮ್ಮಾನಿ ಪೂಜೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9663470266
71 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಹುಬ್ಬರವಾಡಿ , ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಹುಬ್ಬರವಾಡಿ ಭಾರತಿ ಹಾಲಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448526703
72 ಶ್ರೀ ಸಾಬು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಕುಡಚಿ, ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಕುಡಚಿ ಶ್ಯಾಮ ಸಾಬು ಮನಗುತ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9611358484
73 ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ಬೀರದೇವ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಭಾವನ ಸವದತ್ತಿ ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಭಾವನ ಸೌಂದತ್ತಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕರಿಗಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9916561288
74 ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಕುರಿ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ಸುತ್ತಟ್ಟಿ ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಸುತ್ತಟ್ಟಿ ಪ್ರದೀಪ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಕುಸುನಾಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9611361775
75 ಶ್ರೀ ಬೀರದೇವ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ರಾಯಬಾಗ ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ ಸುಲ್ತಾನ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಪೂಜೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9611183660
76 ಶ್ರೀ ಕುಬೇರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ರಾಯಬಾಗ ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9611183660
77 ದಿ ಕುರಿಗಳ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ ಹಣಮಂತ ಬಸ್ತವಾಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9964060279
78 ಶ್ರೀ ಕನಕಶ್ರೀ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಹಾಲಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ತೋಟ ಕಂಕಣವಾಡಿ ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕುರುಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9591746999
79 ಶ್ರೀ ವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಮೇಖಳಿ ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಮೇಖಳಿ ಸಂಜೀವ ದುಂಡಪ್ಪ ವಡೆಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9741648045
80 ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಹಣಬರಟ್ಟಿ ತಾ: ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಹಣಬರಟ್ಟಿ ಪ್ರಮೀಣ ಭೀಮಾ ಗಡ್ಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9483106587
81 ಶ್ರೀ ಕಾವೇರಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಕುಡಚಿ ತಾ; ರಾಯಬಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯಬಾಗ ಕುಡಚಿ ಅಸ್ಬಾಕ್್ ಅಹಮದ್ ಅಮ್ಜದ್ಅಲಿ ತಾಂಬೋಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9945869414
82 ಶ್ರೀ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಎಲಿಮುನೋಳಿ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಎಲಿಮುನೋಳಿ ಬೀರಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಹಾಲಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9972637273
83 ದಿ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ರಕ್ಷಿ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ರಕ್ಷಿ ರಾಮಪ್ಪ ಚಂದರಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9972637273
84 ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಹುನೂರ್ ಆರ್.ಸಿ. ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹುನೂರ್ ಆರ್. ಸಿ. ವಿಠಲ ದುಂಡಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8105147985
85 ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ ಕುರುಬರ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಾಗೂ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ ಶಿವಾನಂದ ಬಸವಣ್ಣಿ ನಾವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 91648468
86 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ನೇರ್ಲಿ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ನೇರ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಕರೇಪ್ಪಾ ದಡ್ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9632973408
87 ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಯ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಾಗೂ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಗೋಟೂರ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗೋಟೂರ ಮಹೇಶ ಸಿದ್ರಾಮ ಕೇರಿಮನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9591656695
88 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ , ಸಂಕೇಶ್ವರ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೊಂದಣಿ ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  
89 ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ , ಸಂಕೇಶ್ವರ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸಂಕೇಶ್ವರ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಕ್ವಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448110735
90 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ(ನಿ) ಘೋಡಗೇರಿ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಘೋಡಗೇರಿ ವಿಶಾಲ ಪೂಜೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9902793310
91 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ , ಸಿಂಧೀಹಟ್ಟಿ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸಿಂಧೀಹಟ್ಟಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಪೂಜೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9916616373
92 ಶ್ರೀ ಬೀರಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಅಮ್ಮಣಗಿ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅಮ್ಮಣಗಿ ಶಂಕರ ಹಾಲಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9620294256
93 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಖಾನಾಪೂರ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಖಾನಾಪೂರ ಸುರೇಶ ಲಕ್ಕಪ್ಪಾ ಕುರುಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900954239
94 ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ನಾಗನೂರ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ನಾಗನೂರ ಬೈರಪ್ಪ ಸಂತು ಹರಿಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9901820587
95 ಡಾ|| ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಯಮಕನಮರ್ಡಿ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅಶೋಕ ಬಸಪ್ಪಾ ಗಿರೆನ್ನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9008799957
96 ದಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರೂಪ್ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಯ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ., ಹೆಬ್ಬಾಳ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಠ್ಠಲ ಲಗಮಣ್ಣಾ ಜವೇದಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9538609969
97 ಶ್ರೀ ಹಾಲಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ನೇಕಾರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಅಮ್ಮಣಗಿ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅಮ್ಮಣಗಿ ಸುರೇಶ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಹೆಗಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9448864110
98 ಶ್ರೀ ಬೀರದೇವ ಕುರಿಗಳ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಯ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಕುರಣಿ ತಾ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕುರಣಿ ಗುರಪ್ಪಾ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಹಿಟ್ಟಣಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9743129680
99 ಶ್ರೀ ಓಂ ಸಾಯಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಇಟಗಿ ತಾ: ಖಾನಾಪೂರ ಬೆಳಗಾವಿ ಖಾನಾಪೂರ ಇಟಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾಣಿಕೊಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9916638822
100 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಅರಭಾವಿ ತಾ: ಮೂಡಲಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಡಲಗಿ ಅರಭಾವಿ ಕೆಂಪಣ್ಣಾ ಯಮುನಪ್ಪಾ ದೊಡ್ಡುಗೋಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900222176
101 ಶ್ರೀ ಕಾಳಿದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ತೆಳಗಿನಹಟ್ಟಿ ತಾ: ಗೋಕಾಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ ತೆಳಗಿನಹಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರೆಪ್ಪ ಕರೆಪ್ಪ ತೋಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9480189624
102 ಶ್ರೀ ಬೀರಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಅರಭಾವಿ ತಾ: ಮೂಡಲಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಡಲಗಿ ಅರಭಾವಿ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಮಾಯಪ್ಪ ಬದಾಯಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9916609705
103 ಶ್ರೀ ಅಮೋಘಸಿದ್ದ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ (ನಿ) ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ ತಾ: ಮೂಡಲಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಡಲಗಿ ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ ಭೀಮಪ್ಪ ಸಿದ್ರಾಮ ಮೊಕಾಶಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 734912237
104 ಶ್ರೀ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಬಡಿಗವಾಡ ತಾ: ಗೋಕಾಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ ಬಡಿಗವಾಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಕನ್ನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7619671309
105 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ನೇಕಾರರ ಸೊಸೈಟಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ತಾ: ಗೋಕಾಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಗೋಳಪ್ಪ ಕಟ್ಟೀಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7996425894
106 ಸರ್ವೋದಯ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ , ನಾಗನೂರ ತಾ: ಮೂಡಲಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಡಲಗಿ ನಾಗನೂರ ದುಂಡಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮನ್ಯಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9845692127
107 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ (ನಿ) ಹಿರೇನಂದಿ ತಾ: ಮೂಡಲಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ ಹಿರೇಹಟ್ಟಿ ದೇವೆಂದ್ರ ರಾಮಪ್ಪ ಮಕ್ಷಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9535247981
108 ಶ್ರೀ ಅರಣ್ಯಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ). ,ಕಲ್ಲೋಳಿ ತಾ: ಮೂಡಲಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಡಲಗಿ ಕಲ್ಲೋಳಿ ̲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ̲
109 ಶ್ರೀ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಕಲ್ಲೋಳಿ ತಾ: ಮೂಡಲಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಡಲಗಿ ಕಲ್ಲೋಳಿ ಶಿವಪ್ಪ ಲ ಪರಸಣ್ಣವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7892690030
110 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ ತಾ: ಮೂಡಲಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಡಲಗಿ ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ ನಾರಾಯಣ ಸನದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900161192
111 ಶ್ರೀ ಬಾಳುಮಾಮಾ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ., ಹಿರೇಹಟ್ಟಿ ತಾ: ಗೋಕಾಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ ಹಿರೇಹಟ್ಟಿ ಮಾಯಪ್ಪ ನಾಗೋಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9743902242
112 ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಾಗೂ ನೇಕಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ., ನಾಗನೂರ ತಾ: ಗೋಕಾಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಡಲಗಿ ನಾಗನೂರ ಗಿರೀಶ ಹನುಮಂತ ಮುನ್ಯಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9902864958
113 ಪಂಚಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ವಡೇರಹಟ್ಟಿ ತಾ: ಮೂಡಲಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಡಲಗಿ ವಡೇರಹಟ್ಟಿ ಮಾರುತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮದ್ರಾಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9538524949
114 ದಿ ಕೆಳಗಿನಟ್ಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ., ತೆಳಗಿನಹಟ್ಟಿ ತಾ: ಗೋಕಾಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ ತೆಳಗಿನಹಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಪೂಜೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880372160
115 ಶ್ರೀ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಯ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರೆಇ ಸಂಘ ನಿ., ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ ತಾ: ಮೂಡಲಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಡಲಗಿ ಜೋಕಾನಟ್ಟಿ ಮ.ಲ. ಮಾದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 6362475840
116 ಕೌಜಲಗಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ., ಕೌಜಲಗಿ ತಾ: ಗೋಕಾಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ ಕೌಜಲಗಿ ವಾಯ್. ಬಿ. ಕಳ್ಳೀಮನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8217248514
117 ದಿ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಪಿರನವಾಡಿ ತಾ: ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೀರನವಾಡಿ ಫಿರಾಜಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸುಳಗೇಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9632193245
118 ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ಬೀರದೇವ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಕಡೋಲಿ ಬೆಳಗಾಂ ತಾಲ್ಲೂಕು & ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಡೋಲಿ   ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  
119 ಶ್ರೀ ವರಪ್ರಸಾದ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಮುಚ್ಚಂಡಿ ತಾ: ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮುಚ್ಚಂಡಿ ಬಾಳು ಕುರುಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8951731839
120 ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ತಾ: ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಿತ್ತೂರ ಕಿತ್ತೂರ ಬಸವರಾಜ ಭೀಮರಾಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9743956809
121 ಶ್ರೀ ಗುರು ರೇವಣಸಿದ್ದ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಚಿದಂಬರ ನಗರ ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಸವದತ್ತಿ ಗುರುನಾಥ ಉಡಿಕೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9591778864
122 ದಿ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಯರಗಟ್ಟಿ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಯರಗಟ್ಟಿ ಶಿವಾನಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮೀಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8073904301
123 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ (ನಿ)ಕಾತ್ರಾಳ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಕಾತ್ರಾಳ ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8722581674
124 ಗೊರವನಕೊಳ್ಳ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಗೊರವನಕೊಳ್ಳ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಗೊರವನಕೊಳ್ಳ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕುರುಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9972115252
125 ಶ್ರೀ ಭಾಗ್ಯಸಿಂಹ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಮಲ್ಲೂರ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಮಲ್ಲೂರ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಟ್ಟಿಹಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9902798589
126 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ , ಕೋಟೂರ ತಾ: ಸವದತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸವದತ್ತಿ ಕೋಟಾರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗೊರಗುಪ್ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9845480684
127 ಶ್ರೀ ವಿಠಲ ಬೀರದೇವ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಕೊಗನೊಳ್ಳಿ ತಾ: ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕೊಗನೊಳ್ಳಿ ಬೀರು ಖಾನು ಕೋಳೇಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8904494103
128 ಶ್ರೀ ಬೀರದೇವ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬೆನ್ನಾಡಿ ತಾ: ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆನ್ನಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880057889
129 ಶ್ರೀ ಬೀರಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ನವಲಿಹಾಳ ತಾ: ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನವಲಿಹಾಳ ಬಿ. ರಮೇಶ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9741147752
130 ಶ್ರೀ ಕರಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸಂಚಾರಿ ಕುರುಬರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಛೇರಿಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  
131 ಶ್ರೀ ಕರ್ಲಹೊಂಡಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಯಕ್ಸಂಬಾ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಯಕ್ಸಂಬಾ   ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  
132 ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಆಡು ಮತ್ತು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಯಕ್ಸಂಬಾ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಯಕ್ಸಂಬಾ ಅಣ್ಣಾಸಾಬ ಜೊಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900559835
133 ಶ್ರೀ ಹಾಲಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಯ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ , ನನದಿ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನನದಿ ಅಶೋಕ ಹಿರೇಕುರುಬರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  
134 ಶ್ರೀ ಮಾಯಕ್ಕಾದೇವಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ಯಕ್ಸಂಬಾ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಯಕ್ಸಂಬಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಧನಗಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9972837723
135 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಆಡು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಕಾಡಾಪುರ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಾಡಾಪೂರ ಬಸವರಾಜ ಸೋಲನಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  
136 ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಲಕೋಡಿ ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಬೋರಗಾಂವ ತಾ; ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೋರಗಾಂವ ಮುರಾರಿ ಐದಮೊಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9916848076
137 ಶ್ರೀ ಬೀರದೇವ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಕುನ್ನೂರ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕುನ್ನೂರ ಅಜಿತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೋಳೇಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9113866606
138 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿ., ಕಾರದಗಾ ತಾ: ಚಿಕ್ಕೋಡಿ   ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಾರದಗಾ ಸಂಜಯ ಗಾಔಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9663801794
139 ಬೀರೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಜನವಾಡ ತಾ; ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜನವಾಡ ಕಾಶೀನಾಥ ಕೋರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8105393450
140 ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಿತ್ತೂರ ತಾ|| ಕಾಗವಾಡ (ಅಥಣಿ) ಜಿ|| ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಗವಾಡ ಕಾಗವಾಡ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಮದನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9901835644
141 ಶ್ರೀ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಮೊಳವಾಡ ತಾ|| ಕಾಗವಾಡ (ಅಥಣಿ) ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಗವಾಡ ಮೊಳವಾಡ ಸಂತೋಷ ಕಣ್ಣಿಕುಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7406983551
142 ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ , ಮುರಗುಂಡಿ ತಾ|| ಅಥಣಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಥಣಿ ಮುರಗುಂಡಿ ಮುರಗಪ್ಪಾ ಸತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9535849585

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-12-2021 12:57 PM ಅನುಮೋದಕರು: Managing Director


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080