ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕಲಬುರ್ಗಿ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಘದ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಅತನೂರ ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀ. ಭಾಗ್ಯಾವಂತಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ) ಅಪಜಲಪೂರ ದಿಕ್ಸಂಗಾ.ಬಿ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಹನಮಂತ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9743365888
2 ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ) ಅಪಜಲಪೂರ ಹಾವಳಗಾ ವಿಠ್ಠಲ ಭಾಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9448650814
3 ಅಫಜಲಪೂರ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಅಪಜಲಪೂರ ಗೌರ.ಬಿ ಭೀಮರಾಯ ಲಾಲಪ್ಪ ಗೌರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9972906940
4 ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ,(ನಿ) ಅಪಜಲಪೂರ ಸಾಗನೂರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಾಲಪ್ಪ ಗೌರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880672768
5 ಕರಜಗಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಅಪಜಲಪೂರ ಜೇವರ್ಗಿ(ಬಿ) ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಸಂಗಣ್ಣ ಬಿರಾದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9844467213
6 ಅತನೂರ ಹೋಬಳಿ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ) ಅಪಜಲಪೂರ ಅವರಳ್ಳಿ ಸಾವಿರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9945682364
7 ಕರಜಗಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ) ಅಪಜಲಪೂರ ಉಡಚಣ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 8151871034
8 ನಿಂಬರ್ಗಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ) ಆಳಂದ ಕಡಗಂಚಿ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಕರಬಸಪ್ಪ ಗಡಬಾಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9901669437
9 ನರೋಣಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ) ಆಳಂದ ಭೋದನ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880800556
10 ಶ್ರೀ.ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ) ಆಳಂದ ಬುಸನೂರ ಶರಣಪ್ಪ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ದುಡನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7353280110
11 ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ) ಆಳಂದ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಲಾಡಪ್ಪ ಮೇತ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9741391913
12 ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ), ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ಗಡಿಕೇಶ್ವರ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9739104381
13 ಶ್ರೀ. ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ), ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ಸಾಲೇಬೀರನಳ್ಳಿ ನರಸಪ್ಪ ಬಾಕಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7760076365
14 ಶ್ರೀ. ಬೊಮ್ಮೆಗೊಂಡೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘÀ (ನಿ), ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ಗಡಿಕೇಶ್ವರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9945886693
15 ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ), ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8197563084
16 ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ), ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ದಸ್ತಾಪುರ ಜಗ್ನಾತ್‌ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9845181690
17 ಚಿಂಚೋಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ), ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ ಭೊಗನಿಂಗದಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಪೋಚಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9902513933
18 ಮಾತಾ ಅಹಲ್ಯಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಹಿಳಾ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ), ಚಿತ್ತಾಪುರ ಮುಗುಳನಾಗಾಂವ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9980680965
19 ಶ್ರೀ. ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, (ನಿ) ಚಿತ್ತಾಪುರ ಭಂಕೂರ ದೇವಿಂದ್ರ ಕರೇಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8197143629
20 ಶ್ರೀ. ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ), ಚಿತ್ತಾಪುರ ಚಿಂಚೋಳಿ.ಎಚ್ ಅಶೋಕ ಸಾಬನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9945847939
21 ಶಹಾಬಾದ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ) ಚಿತ್ತಾಪುರ ಶಹಾಬಾದ ಮಹೇಶ ಧಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880617118
22 ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಬೆಣ್ಣೂರ(ಬಿ) ಬೀರಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7676606729
23 ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ), ಚಿತ್ತಾಪುರ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾರಾಯಣ ಪೇಟಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7026471927
24 ನಾಲವಾರ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ), ಚಿತ್ತಾಪುರ ವಾಡಿ(ಜಂ) ಬಸವರಾಜ ಕೇಶ್ವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9901547351
25 ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ), ಚಿತ್ತಾಪುರ ರಾವೂರ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸೌಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9343241019
26 ಯಡ್ರಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಜೇವರ್ಗಿ ಹೀರೆಅಲ್ಲಾಪೂರ ಶಿದ್ದಣ್ಣಾಗೌಡ ಗೊಲ್ಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880927312
27 ಜೇವರ್ಗಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ) ಜೇವರ್ಗಿ ಕೊಟನೂರ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9901104416
28 ಆಂದೋಲಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ), ಜೇವರ್ಗಿ ಚಿಗರಳ್ಳಿ ನಿಂಗಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9740111369
29 ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಕಲಬುರ್ಗಿ ಖಣದಾಳ ಮಹಾದೇವ ರಾಥೋಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9916045753
30 ಕಮಲಾಪೂರ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ) ಕಲಬುರ್ಗಿ ಡೊಂಗರಗಾಂವ ಸುರೇಶ ಭರನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9611220881
31 ಶ್ರೀ. ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಹಾಗೂ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ,(ನಿ) ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಮೇಶ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8277313414
32 ಶ್ರೀ. ವಿಜೇತಾ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ರೇಖಾ ಉಮಾಖಾಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 7353425756
33 ಅವರಾದ(ಬಿ) ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕುಮಸಿ ರವೀಚಂದ್ರ ರೇವನಪ್ಪ ಶಿಂಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8197246771
34 ಶಿವಶಂಕರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ), ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸೋನಾಲಿ ಆದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9980630550
35 ಫರತಾಬಾದ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ) ಕಲಬುರ್ಗಿ ಬಸವಪಟ್ಟಣ ಶಾರಾದಾಬಾಯಿ ಸೋಮಸೆನ್‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9591525587
36 ಕೋಡ್ಲಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ) ಸೇಡಮ ಅಳ್ಳೋಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ನಾಗಾಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9845953537
37 ಮುಧೋಳ ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀ ಬಲಭೀಮಸೆನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡಗಳ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಹಾಗೂ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ (ನಿ) ಸೇಡಮ ವೆಂಕಟಾಪೂರ ಚಂದುನಾಯಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9845002197

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-12-2021 02:28 PM ಅನುಮೋದಕರು: Managing Director


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080