ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಬೀದರ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಘದ ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಪ.ಜಾ ಪ.ಪಂ ಮಹಿಳಾ ವಿವದ್ದೋಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಭಾಲ್ಕಿ ಬಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಸರಸ್ವತಿ ರೇವಣಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9242884757
2 ಬೋಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ನೇಕಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಭಾಲ್ಕಿ ಬಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಶಿವರಾಜ್ ಮಾಲೇಶಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9242884757
3 ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಮತ್ತು ಕಂಬಳಿ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕಲವಾಡಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಬಾಲ್ಕಿ ಕಲವಾಡಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ನೆಲ್ಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9972685020
4 ಭಾಲ್ಕಿ ಮಹಿಳಾ ವಿವಿದ್ಯೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಭಾಲ್ಕಿ ಬಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಇಂದುಮತಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 8548006365
5 ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲೇಮಾರಿ ಜನಾಂಗದ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ವಿದ್ಯೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಭಾಲ್ಕಿ ಬಾಲ್ಕಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಶಿವರಾಜ್ ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9900229955
6 ಪ.ಜಾ ಪ.ಪಂ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಭಾಗ್ಯನಗರ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಬಾಲ್ಕಿ ಭಾಗ್ಯನಗರ ಲೋಕೇಶ್ ರಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9900125931
7 ಜೈಕಿಸಾನ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಲಖನಗಾಂವ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಬಾಲ್ಕಿ ಲಖಣಗಾಂವ ಪಾಶಾಮಿಯಾ ನಬಿಸಾಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9731790087
8 ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಹಾಲಹಿಪರ್ಗಾ ಬಾಲ್ಕಿ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಸಂತೋಷ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8123306582
9 ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಭಾತಂಬ್ರಾ ತಾ.ಭಾಲ್ಕಿ ಬಾಲ್ಕಿ ಭಾತಂಬ್ರ ಬಾಲಾಜಿ ಜಬಾಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 99008107734
10 ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ನಿ, ವಿಳಾಸಪುರ ತಾ.ಬೀದರ ಬೀದರ ವಿಳಾಸಪುರ ಸತೀಶ ಹುಲೆಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 8861624287
11 ಮಹಾತ್ಮ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಚಿಮಕೋಡ ತಾ.ಬೀದರ ಬೀದರ ಚಿನಕೊಡ ಈಶ್ವರ್ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9143502833
12 ಬೋಮಗೋಂಡೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ನೇಕಾರರ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಗಾದಗಿ ತಾ,ಬೀದರ ಬೀದರ ಗಾದಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಲವಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9945291992
13 ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ನಿ, ಸಾತೋಳಿ ತಾ,ಬೀದರ ಬೀದರ ಸಾತೊಳಿ ಧನರಾಜ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9886877487
14 ಮಹಾತ್ಮ ಬೋಮಗೋಂಡೇಶ್ವರ ಪ.ಜಾ ಪ.ಪಂ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಸಂಗಯ್ಯಾ ಕುಂಬಾರವಾಡ ಕ್ರಾಸ್ ರಾಂಪೂರೆ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ. ಬೀದರ ಬೀದರ ಮಾರುತಿ ಬಸಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8105080273
15 ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಯರನಳ್ಳಿ ತಾ.ಬೀದರ ಬೀದರ ಯರನಳ್ಳಿ ನಾಗನಾಥ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9535829652
16 ಮೈಲಾರ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕಾಡವಾದ ತಾ.ಬೀದರ ಬೀದರ ಕಾಡವಾದ ಅಶೋಕ್ ಹನ್ಮಂತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 8971313999
17 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕಂದಗೂಳ ತಾ.ಹುಮನಾಬಾದ ಛಿತಗುಪ್ಪ ಕಂದಗೂಳ ಸುರೇಶಕುಮಾರ ಮಚೇಂದರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9686172374
18 ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಉಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಕಬೀರಾಬಾದ ವಾಡಿ ತಾ.ಹುಮನಾಬಾದ ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ಕಬಿರಾಬಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾರುತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9886168700
19 ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಮತ್ತು ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಕೋಹಿನೂರ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಕೊಹಿನೂರ ವಿಠಲ್ ಜಗನಾಥ್   9591211371
20 ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ನಿ, ಹಾಮುನಗರ ತಾ,ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಮುನಗರ ವಿಠಲ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೂಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9845695711
21 ಮಹಾತ್ಮಾ ಬೊಮಗೋಂಡೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ನಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಘಾಳೆಪ್ಪ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9449458461
22 ಬೋಮಗೋಂಡೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಗಡಿಗೌಡಗಾಂವ ತಾ.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಹುಲಸೂರ ಗಡಿಗೌಡಗಾಂವ ದಾತಾತ್ರೀ ಮನೋಹರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8548018249
23 ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ರಕ್ಷಾಳ ಬಿ ತಾ.ಔರಾದ ಔರಾದ ರಕ್ಷಾಳ (ಬಿ) ಶಾಮರಾವ್ ಶ್ರೀಪತಿಗೊಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9880755136
24 ಬೋಮಗೋಂಡೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ನೇಕಾರರ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ,ಕಮಲನಗರ ಬಿ ತಾ.ಔರಾದ(ಬಾ) ಔರಾದ ಕಮಲನಗರ ಮಾದಪ್ಪ ಸಂಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 9701456268
25 ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ಕರಂಜಿ ಬಿ ತಾ.ಔರಾದ ಔರಾದ ಕರಂಜಿ (ಬಿ) ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಲ್ಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 8096812210
26 ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ನಿ. ಹೊಳಸಮುದ್ರ ತಾ.ಔರಾದ ಔರಾದ ಹೊಳಸಮುದ್ರ ಸುನಿಲ್ ಏಕನಾಥ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು  
27 ಮಹಾತ್ಮ ಬೊಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವ ತಾ.ಔರಾದ ಔರಾದ ಧೂಪತಮಹಾಗಾಂವ ಅಮೃತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 9902073994
28 ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಕುರಿ ಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ಹೊಕ್ರಾಣಾ (ಕೆ) ತಾ.ಔರಾದ ಔರಾದ ಹೊಕ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಬಾ ಧನಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 8197420874
29 ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಜಂಬಗಿ ತಾ.ಔರಾದ ಔರಾದ ಜಂಬಗಿ ಶರಣಪ್ಪ ನರಸಗೊಂಡ   9611715757

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-12-2021 01:09 PM ಅನುಮೋದಕರು: Managing Director


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080