ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಕುರಿ ಭವನ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು-24

ಕ್ರ.ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ 

1

ಶ್ರೀ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಮರ್ತೂರು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

9448042909 

 

charmankswdcl@gmail.com

 

 2

ಡಾ. ಜೆ. ಪಂಪಾಪತಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

080-23414295

kswdcl@gmail.com

3

ಡಾ. ಸಿ. ಬಿ. ಸುರೇಶ್

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

9448239402

bngddkswdcl@gmail.com

4

ಡಾ. ಮುರಳೀಧರ ಹೆಚ್.‌ ಟಿ.

ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

7026934288

kswdclto3@gmail.com

5

ಡಾ. ಅಶೋಕ ಸಿ

ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

9886542373

 

6

ಡಾ. ಶಾಮಲ ಬಿ.ಆರ್‌

ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

 ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ  9611787744  

7

 ಡಾ. ಸುಧಾ ದೇವರೆಡ್ಡಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಬೆಳಗಾವಿ

9449076232,

 0831-2431294

kswdcbelgaum@gmail.com

 

8

ಡಾ. ವಿಠೋಭ ಅಸಂಗಿಯಾಳ್‌

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕಲಬುರ್ಗಿ

ಕಲಬುರ್ಗಿ

8217268578

08472-23772

ddkswdclk@gmail.com

 

9

ಡಾ. ನಾಗೇಶ ಕುಮಾರ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ತುಮಕೂರು

ತುಮಕೂರು

 

9448743984

08162270692

 

adsheepboard@gmail.com

10

ಡಾ. ಪವನ್ನ ಕುಮಾರ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಹಾಸನ

ಹಾಸನ

7795996107

 

 

11

ಡಾ. ಸಂತೋಷ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ದಾವಣಗೆರೆ

ದಾವಣಗೆರೆ

9448655704

kswdcldvg@gmail.com

12

ಡಾ. ಸುನಿಲ್‍ಕುಮಾರ್ ಶಿಲವಂತಮಠ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಧಾರವಾಡ

ಧಾರವಾಡ

9845171789

dwrkswdc@gmail.com

 

13

ಡಾ. ನಾಗರಾಜ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು

9845623137

0821 2488830

kswdclmys@gmail.com

 14

ಡಾ. ನಾಗರಾಜ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಮೈಸೂರು

ಮಂಡ್ಯ

9845397235

kurinigamamandya@gmail.com

 

15 

ಡಾ. ಸತೀಶ್‌ ಮುಂಡಾಸ್‌

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬಿಜಾಪುರ

ಬಿಜಾಪುರ

9448223023

adkswdclvjp@gmail.com

 16

ಡಾ. ರೇವಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪದರ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

9448637148

 

kswdclbgk@gmail.com

 

 17

ಡಾ. ಯೊಗೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೀದರ್

ಬೀದರ್

8618367951

adkswdclbidar@gmail.com

 18

ಡಾ. ರಾಜೇಶ್‌ ಎಸ್‌.ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

9449027728

08182-223099

kswdsmg@gmail.com

 19

ಡಾ. ಶಂಭುಲಿಂಗ ಭಡ್ಡಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಹಾವೇರಿ

ಹಾವೇರಿ

8217371053

haverikswdcl@gmail.com

 20

ಡಾ. ಸಿ. ತಿಪ್ಪೆಸ್ವಾಮಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

9448656231

0819-4222718

adkswdcctg@gmail.com

 

 21

ಡಾ. ಯಮನಪ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ರಾಯಚೂರು

ರಾಯಚೂರು

9886053733

dd.ahvsraichur@gmail.com

 22

ಡಾ. ಬಸಯ್ಯಾ ಸಾಲಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಹೊಸಪೇಟ & ಬಳ್ಳಾರಿ

7892285129

kswdclhospet@gmail.com

 

 23

ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಯಾದಗಿರಿ

ಯಾದಗಿರಿ

9448177345

smgongadi@gmail.com

 

 

 24

ಡಾ. ಜ್ಞಾನೇಶ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

9448402371

adsheepboardcbpur@gmail.com

drjnaneshvet@gmail.com

 25

ಡಾ. ಯಮನಪ್ಪ ಬಿ. ಹೆಚ್.

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಕೊಪ್ಪಳ

9845892056

kplkoppalsheepboard@gmail.com

 26

 ಡಾ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಗದಗ

ಗದಗ

9480131475

ksheepgdg26@gmail.com

 27

 ಡಾ. ಸುದರ್ಶನ್

ಅಧೀಕ್ಷರು (ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು) ಕುರಿ ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕೋಲಾರ

ಕೋಲಾರ

9663381941

swdstk563101@gmail.com

 28

ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕುರಿ ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ರಾಮನಗರ

ರಾಮನಗರ

9731764326

drbsrkkd@gmail.com

 29

ಡಾ. ಎನ್. ಸಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು‌,ಕುರಿ ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

9448157129

 kswdclchikkamagaluru@gmail.com

 30

ಡಾ. ಮೂರ್ತಿ ಪಿ. ಎಮ್.

ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರಭಾರ) ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,  ‌

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

 

ಚಾಮರಾಜನಗರ

 

9480310464

kswdclchnagar@gmail.com

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-03-2024 05:32 PM ಅನುಮೋದಕರು: Managing Director


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080