ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಕುರಿ ಭವನ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು-24

ಕ್ರ.ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ

ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ 

1

ಶ್ರೀ. ಧರ್ಮಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಗಂವ್ಹಾರ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

9448461770 

 

charmankswdcl@gmail.com

 

 2

ಡಾ. ಜೆ. ಪಂಪಾಪತಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

080-23414295

kswdcl@gmail.com

3

ಡಾ. ಸಿ. ಬಿ. ಸುರೇಶ್

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

9448239402

bngddkswdcl@gmail.com

4

ಡಾ. ಮುರಳೀಧರ ಹೆಚ್.‌ ಟಿ.

ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ,

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

7026934288

kswdclto3@gmail.com

5

ಡಾ. ಅಶೋಕ ನಿಲಜಗಿ

ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

9632209313

 

6

 ಡಾ. ಸುಧಾ ದೇವರೆಡ್ಡಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಬೆಳಗಾವಿ

9449076232,

 0831-2431294

kswdcbelgaum@gmail.com

 

7

ಡಾ. ರವಿ ಸಾಲಿಗೌಡರ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕಲಬುರ್ಗಿ

ಕಲಬುರ್ಗಿ

9986132903

08472-23772

ddkswdclk@gmail.com

 

8

ಡಾ. ನಾಗೇಶ ಕುಮಾರ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ತುಮಕೂರು

ತುಮಕೂರು

 

9448743984

08162270692

 

adsheepboard@gmail.com

9

ಡಾ. ಪವನ್ನ ಕುಮಾರ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಹಾಸನ

ಹಾಸನ

7795996107

 

 

10

ಡಾ. ಸಂತೋಷ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ದಾವಣಗೆರೆ

ದಾವಣಗೆರೆ

9448655704

kswdcldvg@gmail.com

11

ಡಾ. ಸುನಿಲ್‍ಕುಮಾರ್ ಶಿಲವಂತಮಠ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಧಾರವಾಡ

ಧಾರವಾಡ

9845171789

dwrkswdc@gmail.com

 

12

ಡಾ. ನಾಗರಾಜ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರು

9845623137

0821 2488830

kswdclmys@gmail.com

13

ಡಾ. ಸಿದ್ದರಾಮು ಎನ್‌ ಎಮ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಮಂಡ್ಯ

ಮಂಡ್ಯ

9845397235

kurinigamamandya@gmail.com

 

14

ಡಾ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಫ್. ದೊಡ್ಡಮನಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬಿಜಾಪುರ

ಬಿಜಾಪುರ

7022618999

adkswdclvjp@gmail.com


15

ಡಾ.ಮನೋಹರ ದಾದ್ಮಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

9620633546

 

kswdclbgk@gmail.com

 

16

ಡಾ. ಯೊಗೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೀದರ್

ಬೀದರ್

8618367951

adkswdclbidar@gmail.com

17

ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಡಿ. ಬಿ.

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

9448318878

08182-223099

kswdsmg@gmail.com

18

ಡಾ. ನಾಗಪ್ಪ ಬಾನುವಳ್ಳಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಹಾವೇರಿ

ಹಾವೇರಿ

9964143562

haverikswdcl@gmail.com

19

ಡಾ. ಸಿ. ತಿಪ್ಪೆಸ್ವಾಮಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

9448656231

0819-4222718

adkswdcctg@gmail.com

 

20

ಡಾ. ಯಮನಪ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ರಾಯಚೂರು

ರಾಯಚೂರು

9886053733

dd.ahvsraichur@gmail.com

21

ಡಾ. ಬಸಯ್ಯಾ ಸಾಲಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಹೊಸಪೇಟ & ಬಳ್ಳಾರಿ

7892285129

kswdclhospet@gmail.com

 

22

ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಯಾದಗಿರಿ

ಯಾದಗಿರಿ

9448177345

smgongadi@gmail.com

 

 

23

ಡಾ. ಜ್ಞಾನೇಶ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

9448402371

adsheepboardcbpur@gmail.com

drjnaneshvet@gmail.com

24

ಡಾ. ಯಮನಪ್ಪ ಬಿ. ಹೆಚ್.

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕೊಪ್ಪಳ

ಕೊಪ್ಪಳ

9845892056

kplkoppalsheepboard@gmail.com

25

 ಡಾ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಗದಗ

ಗದಗ

9480131475

ksheepgdg26@gmail.com

26

 ಡಾ. ಸುದರ್ಶನ್

ಅಧೀಕ್ಷರು (ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು) ಕುರಿ ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕೋಲಾರ

ಕೋಲಾರ

9663381941

swdstk563101@gmail.com

27

ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕುರಿ ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ರಾಮನಗರ

ರಾಮನಗರ

9731764326

drbsrkkd@gmail.com

28

ಡಾ. ಎನ್. ಸಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು‌,ಕುರಿ ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

9448157129

 kswdclchikkamagaluru@gmail.com

29

ಡಾ. ಮೂರ್ತಿ ಪಿ. ಎಮ್.

ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ(ಪ್ರಭಾರ) ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,  ‌

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

 

ಚಾಮರಾಜನಗರ

 

9480310464

kswdclchnagar@gmail.com

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-09-2022 04:22 PM ಅನುಮೋದಕರು: Managing Director


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080